Audyt przed kontrolny pozwala przygotować firmę transportową do kontroli ITD oraz PIP. Dzięki doświadczeniu zdobytemu pracując jako inspektor transportu drogowego, gdzie przeprowadziłem ponad 130 kontroli w firmach transportowych, dokładnie wiem na co kontrolujący zwracają szczególną uwagę i jakie wprowadzić rozwiązania w firmie aby przedsiębiorca czuł się bezpiecznie i prowadził działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mogą Państwo również udzielić nam pełnomocnictwa do reprezentacji podczas kontroli, w takim wypadku obecność przedsiębiorcy przy kontroli inspektorów jest niepotrzebna.