Na wstępie należy podkreślić, że podejmujemy się wyłącznie zleceń, które w naszej ocenie rokują pozytywny wynik dla klienta.

Świadczymy usługi w zakresie pomocy w przygotowywaniu wyjaśnień i odwołań od decyzji administracyjnych nałożonych przez następujące instytucje kontrolne:

  • Inspekcja Transportu Drogowego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • Straż Graniczna
  • Izby Celne
  • Policja
  • kary viaTOLL nakładane z tytułu nieuiszczenia opłaty elektronicznej lub uiszczenia opłaty w elektronicznej w niepełnej wysokości