Firma nasza wprowadza w przedsiębiorstwach transportowych szablony rozwiązań sprawdzonych w oparciu o przeprowadzone kontrole ITD oraz PIP. Przygotowujemy dla firm dokumentację personalną zgodną z obowiązującymi przepisami, począwszy od uzupełnienia teczek personalnych po sporządzenie niezbędnych zakresów obowiązków na stanowisku kierowcy, zakres odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie, protokoły przekazania mienia do wykonywania obowiązków służbowych, regulaminu pracy itd. Prowadzimy ewidencję czasu pracy kierowcy w oparciu o przepisy ustawy o czasie pracy kierowców, kodeksu pracy, rozporządzenia 561/2006 WE. Wprowadzamy zapisy do powyższych dokumentów, które skutecznie ograniczają koszty stałe funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego. Ewidencję i rozliczanie czasu pacy kierowców prowadzimy w oparciu o doświadczenie oraz programy komputerowe wykorzystywane przez służby kontrolne, PIP, ITD, Policja, Służba Celna, Straż Graniczna.