PŁACA MINIMALNA W KRAJACH UE- w ramach naszych usług zgłaszamy pracowników do państw UE oraz rozliczamy płace minimalne.
W celu ochrony lokalnych rynków transportowych kraje UE wprowadziły przepisy regulujące minimalne płace dla pracowników oddelegowanych wykonujących pracę na ich terenie. Na chwilę obecną przepisy obowiązują:
Niemcy od 01.01.2015
Francja od 01.07.2016
Włochy od 27.10.2016
Austria od 27.10.2016
Holandia od 01.07.2016
Dania przepisy dotyczą jedynie kierowców poruszających się samochodami zarejestrowanymi w tym kraju.
Norwegia przepisy dotyczą jedynie usług kabotażu oraz transportu na zlecenie norweskiej spedycji.
Luksemburg od 05.2017